Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yol ücretinin boşta geçen süre ücretine dahil edilmeyeceğine ancak yemek ücretinin boşta geçen süre ücreti kapsamında olacağına karar vermiştir. Karara ilişkin olarak hazırladığımız bilgi notu bilgilerinize sunulmuştur.