Yıllık izin süresinde geçirilen cumartesi gününün hangi şartlar altında izin süresinden sayılıp sayılmayacağına dair Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın özeti bilginize sunulmuştur.